zywa-wiara-foto-main

Termin „natura” zastosowany do osoby ludzkiej otrzy­muje szczególną zawartość. Z jednej strony jego treść zaczyna znaczyć dotychczasowy dorobek osoby oraz dorobek wspól­noty ludzkiej składający się na to, co nazywamy tradycją. W niej człowiek jest osadzony. To znaczenie mówi o entelechei zamiarze względem człowieka. Osoba ludzka bierze się zatem ze swojej pracy oraz z pracy tych, którzy trudzili się może nawet przed tysiącami lat. Ostatecznie zaś bierze się z zamiaru, jaki Bóg nieustannie podejmuje w stosunku do człowieka.Z drugiej zaś strony zawartość słowa „natura” oznacza to, co wyrażam słowem entelecheia-spełnienie. Słowo „natu­ra” wskazuje na to, co ma się narodzić. W ten sposób w naturze osoby ludzkiej tkwi nadzieja i musi ona dojść do głosu w pojęciu natury, jeżeli ma ono oddać sprawiedliwość człowie­kowi. Nadzieja wytryskuje z człowieka, ale swoje źródło ma ona w Tym, który podejmuje się spełnić go tak, jak go zamierza. Nadzieja mówi o Łasce. Człowieka konstytuuje spotkanie ze samym sobą. Istnieć znaczy dla niego schodzić się, jednoczyć się z tym darem, jakim jest w zamiarze oraz w spełnieniu. Poza nim będzie mógł być wszystkim z wyjąt­kiem siebie samego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *